Ulice na slovo m, Sremska Mitrovica

Mačvanska
Majevička
Majke Jugovića
Maksima Gorkog
Manđeloški put
Marka Aurelija
Marka Kraljevića
Marsilijeva
Masarikova
Matoševa
Mihajla Pupina
Milana Škrgića
Milana Tepića
Milenka Grčića
Mileve Marić
Milivoja Nikolajevića
Miloša Crnjanskog
Miloša M. Đurića
Miloša Obilića
Mirna
Miroslava Antića
Mite Kostića
Muzejska